Przejdź do głównej treści

科研项目

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Do najbardziej unikalnych projektów działających na terenie Uniwerytetu Jagiellońskiego należą:

MCB

Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) powstało jako projekt mający na celu utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka badawczego umożliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu. Małopolskie Centrum Biotechnologii tworzy 6 ośrodków o zróżnicowanych, ale komplementarnych tematykach badawczych oraz 5 laboratoriów niezależnych grup badawczych. Obszary działalności naukowej MCB (biotechnologia, choroby zakaźne, bezpieczeństwo żywności, biologia strukturalna, nutrigenomika, neurobiologia oraz bioinformatyka) wchodzą w skład grupy tematycznej Bio, stanowiącej jeden z czterech „strategicznych obszarów tematycznych badań i rozwoju technologii w Polsce". MCB jest odpowiedzią na zapotrzebowanie trzech grup społecznych: przedsiębiorców poprzez otwarcie możliwości współpracy i komercjalizacji badań, naukowców przez stworzenie warunków pracy na wysokiej klasy aparaturze badawczej a także społeczności lokalnej poprzez dostęp do najnowocześniejszych metod badawczych i diagnostycznych.

więcej o

JCI

Spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) działa na styku nauki i biznesu. Inwestuje w nowe technologie i transferuje je z uczelni do przemysłu. Tworzy ponadto wartość dodaną na polskim rynku poprzez tworzenie innowacyjnych firm i prowadzenie badań naukowych. Podstawowym założeniem leżącym u podstaw oferty JCI jest komplementarność, gdzie poszczególne jej elementy mają za zadanie sprostać oczekiwaniom klientów, zarówno na poziomie badawczym jak i operacyjnym. Działalność spółki opiera się na 4 filarach:

  • zarządzanie kompleksem specjalistycznego Life Science Parku w Krakowie i udostępnianie powierzchni laboratoryjnych,
  • finansowanie i wspieranie rozwoju nowych, innowacyjnych firm i projektów naukowych z obszaru nauk przyrodniczych (life science),
  • udostępnianie zasobów krakowskich uczelni a w szczególności UJ w ramach ofery badań kontraktowych, oraz
  • realizacja projektów edukacyjnych przygotowujących grupę managerów do prowadzenia przedsiębiorczości w branży life science.
więcej o

JCET

Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics - JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków) stanowi interdyscyplinarny akademicki ośrodek badania i rozwoju leków. Szczególne znaczenie, dla jednostki, odgrywa poszukiwanie oryginalnych leków śródbłonkowych w zakresie badań oceniających, w sposób całościowy, działanie związków chemicznych na: śródbłonek, ścianę naczyń krwionośnych i układ krążenia. Prace prowadzone w JCET z jednej strony stanowią podstawę do poszukiwań innowacyjnych mechanizmów farmakoterapeutycznych, a z drugiej służą do oceny bezpieczeństwa działania leków na układ krążenia. Centralny ośrodek JCET mieści się na terenie kompleksu Life Science Park w Krakowie, zarządzanego przez Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI).

więcej o

Solaris

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS buduje w Krakowie pierwszy w Polsce synchrotron, czyli multidyscyplinarne urządzenie badawcze, które otworzy nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki takich jak: biologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia.

Synchrotron SOLARIS będzie najnowocześniejszym urządzeniem tego typu generującym promieniowanie elektromagnetyczne (od podczerwieni do promieniowana rentgenowskiego), którego unikalne właściwości pozwalają zajrzeć w głąb materii i dokonać precyzyjnych analiz.

Przy pomocy synchrotronu można wykonać badania, których nie da się przeprowadzić stosując inne źródła promieniowania elektromagnetycznego. Z tego powodu na synchrotron w Krakowie czekają polscy naukowcy, prowadzący swoje badania w zagranicznych ośrodkach.

O tym jakie znaczenie dla rozwoju nauki ma promieniowanie synchrotronowe może świadczyć fakt, iż za jego pomocą powstało kilka przełomowych metod diagnostycznych w medycynie. Dostęp do promieniowania synchrotronowego przyczynił się również do odkryć, za które przyznano trzy nagrody Nobla. Na świecie funkcjonuje około 60 synchrotronów, które są także motorem rozwoju technologii informacyjnych i mają ogromny wpływ na innowacyjność oraz konkurencyjność gospodarek w tych krajach, w których działają.

Centrum SOLARIS będzie otwarte dla wszystkich grup badawczych nie tylko z Polski. Będzie to pierwsza w tej części Europy multidyscyplinarna infrastruktura badawcza, działająca 24 godziny na dobę. Badania będą mogły się rozpocząć w II połowie 2015 roku.

więcej o

Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia

Projekt był realizowany w latach 2009 – 2012 i miał na celu modernizację Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przyznanej kwoty dofinansowania utworzono siedem laboratoriów badawczych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę, w których wykonywane są badania na rzecz opracowywania nowych leków, metod diagnostycznych oraz rozwoju szeroko pojętej biomedycyny.

więcej o

CITTRU UJ (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu) to jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego kompleksowo  wspierająca współpracę nauki z biznesem. Odpowiada ona za komercyjne produkty naukowe UJ takie jak:

  • wynalazki UJ = innowacyjne rozwiązania, nowe technologie, odkrycia naukowców UJ gotowe do wdrożenia, które zostały zabezpieczone ochroną prawną. Obecnie CITTRU zarządza 150 wynalazkami dotyczącymi dotyczące kilku dyscyplin naukowych m.in. chemii: katalizatory, ochrona środowiska, gazy cieplarniane, usuwanie sadzy, dezynfekcja, synteza chemiczna, baterie, materiały porowate, biomedycyny: nowe terapie, nowotwory, cukrzyca, padaczka, neuropatia, heparyna, dezynfekcja, implanty kostne, obrazowanie medyczne. Odnosi się również do innowacyjnych urządzeń i aparatury: obrazowanie medyczne, tomografia, PET, magnetometria, pomiary, monitoring burz, analityka laboratoryjna – więcej http://www.cittru.uj.edu.pl/technologies
  • komercyjne usługi badawcze = realizowane przez zespoły naukowe UJ na zamówienie biznesu. Obecnie CITTRU  posiada oferty badawcze 80 zespołów naukowych UJ dotyczącą m.in. analityki chemicznej, life science, matematyki i IT, środowiska oraz nauk humanistycznych i społecznych – więcej http://www.cittru.uj.edu.pl/uslugi-badawcze-uj1/sprzedaz-uslug-badawczych-uj
  •  

Przedstawicieli biznesu poszukujących pomysłów na nowe produkty, usługi lub technologie zapraszamy do kontaktów z Brokerami UJ  - cittru@uj.edu.pl

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron