Przejdź do głównej treści

Warto studiować na UJ

650 lat tradycji, ponad 100 kierunków studiów na 16 wydziałach, ponad 50 tys. studentów i nauczycieli akademickich – dlaczego warto wybrać studia w Uniwersytecie Jagiellońskim?

Tradycja

Ta najstarsza polska uczelnia, której początki sięgają czasów średniowiecznych, zainicjowała rozwój szeregu ośrodków akademickich w naszym kraju. Obecnie, Uniwersytet Jagielloński jest innowacyjną, patrzącą w przyszłość i zdobywającą uznanie wspólnoty międzynarodowej szkołą wyższą, umiejętnie łączącą tradycję z nowoczesnością. Jako jedyny w Polsce, Uniwersytet Jagielloński jest członkiem sieci, zrzeszających najbardziej prestiżowe uniwersytety w Europie – Sieci Utrechckiej, Sieci IRUN, Grupy Coimbra, Europaeum, Sieci UniTown oraz Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów.

Więcej o historii UJ

 

Wartości

W obliczu wyzwań, jakie stawia przed szkolnictwem wyższym nieustannie zmieniająca się rzeczywistość, Uniwersytet Jagielloński pozostaje wierny ukształtowanym przez wieki, uniwersalnym wartościom, których respektowanie jest źródłem autorytetu nauki. Wierzymy, że oddanie prawdzie i wolność nauki gwarantują wszechstronny rozwój społeczności akademickiej.

Praca i kariera

Badania przeprowadzane przez Sekcję Karier wykazują, że zdecydowana większość absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje zatrudnienie w okresie trzech miesięcy od daty obrony. Najwyższy odsetek osób pracujących jest wśród absolwentów wydziałów Matematyki i Informatyki, Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Prawa i Administracji. Blisko 83% studentów pozytywnie ocenia ofertę dydaktyczną, w ramach realizowanego programu studiów. Poza realizacją projektów badawczych, Sekcja Karier koncentruje swoją działalność na doradztwie, szkoleniach oraz udzielaniu studentom i absolwentom informacji dotyczących szeroko rozumianego rynku pracy i edukacji.

Innowacyjność

     

Na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego powstaje Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Pierwszy w Polsce synchrotron to urządzenie multidyscyplinarne, które znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, takich jak biologia, chemia, farmakologia, medycyna, geologia, krystalografia, czy inżynieria materiałowa.

Tworzeniem wartości dla inwestorów, przedsiębiorców i naukowców oraz wspieraniem innowacyjności poprzez komercjalizację nauki i łączenie jej z biznesem zajmuje się Jagiellońskie Centrum Innowacji.

Promowanie przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów krakowskich uczelni to zadanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. AIP UJ kieruje swoją ofertę do osób planujących założyć działalność gospodarczą, organizuje bezpłatne szkolenia i konsultacje.

Unikatowym na skalę europejską, interdyscyplinarnym akademickim ośrodkiem badań i rozwoju leków jest Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET). Prace prowadzone w JCET koncentrują się na poszukiwaniu innowacyjnych mechanizmów farmakoterapeutycznych, a także służą ocenie bezpieczeństwa działania leków na układ krążenia.

Współpraca międzynarodowa

W Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014 – 2020 jednym z priorytetów uczyniono zwiększenie obecności opiniotwórczej i eksperckiej uczelni na poziomie międzynarodowym. Studenci chętnie korzystają z możliwości, jakie stwarza UJ w zakresie realizacji programu wymiany Erasmus+ oraz licznych programów stypendialnych i stażowych. Młodzież akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego bierze udział w szkoleniach, konferencjach i innych międzynarodowych imprezach naukowych.

Więcej o Dziale Współpracy Międzynarodowej

Rozwój osobowości

Uniwersytet Jagielloński, mając na względzie kanon akademickich wartości, zabiega o wszechstronny rozwój swoich studentów. Ciekawe inicjatywy stanowią działające przy uczelni chóry, zespół pieśni i tańca „Słowianki", teatr Remedium, Biuro Sportu oraz sekcje Akademickiego Związku Sportowego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tu nas znajdziesz