Przejdź do głównej treści

Współpraca z Chinami

Współcześnie Chiny, mimo że wciąż pozostają oddalone w sensie geograficznym, to jednak w sensie poznawczym stają się Polakom coraz bliższe. Przyczynia się do tego szereg czynników, od ożywionej współpracy handlowej i wymiany kulturalnej po turystykę. Znaczącą zasługę przypisać należy niewątpliwie także pracy ośrodków akademickich, takich jak Uniwersytet Jagielloński, gdzie wzajemne poznawanie się dokonuje się przez współpracę naukową. Na Uniwersytecie Jagiellońskim współpraca ta opiera się na następujących podstawach:

  1. Porozumieniu z Hanbanem
  2. Umowach z chińskimi uczelniami, zwłaszcza z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych oraz Uniwersytetem Minzu w Pekinie
  3. działalności uniwersyteckich jednostek – Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (IBiDW UJ) oraz Zakładu Sinologii i Japonistyki UJ
  4. Działalności Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ „Instytut Konfucjusza" (CJiKCh IK)
  5. Wymianie studentów w ramach rządowych programów stypendialnych.

Działalność Instytutu Konfucjusza od 2006 roku skupia największą ilość wydarzeń kulturalnych i naukowych. Do podpisania porozumienia o współpracy naukowej i promocji wymiany akademickiej doszło wrześniu 2006 r. Sygnatariuszem ze strony chińskiej był Rektor Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych (BFSU), prof. Hao Ping, ze strony polskiej zaś - ówczesny Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Karol Musioł. W tym niezwykle ważnym dokumencie nakreślone zostały ramy wspólnych działań naukowych, które zakładają min. wymianę kadry dydaktycznej i naukowo-badawczej, wymianę studentów oraz wydawanie publikacji naukowych i materiałów dydaktycznych.

Historycznie najwcześniejsze studia nad Chinami prowadzone były w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Utworzony w 2000 roku z inicjatywy prof. dr hab. Andrzeja Kapiszewskiego, IBiDW UJ jest obecnie jednym z najważniejszych polskich centrów nauczania i badań poświęconych krajom Azji, w tym także społeczeństwu i kulturze Chin. Ośrodek współpracuje z dwoma chińskimi uczelniami wyższymi: wymienionym wyżej Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych i Uniwersytetem w Zhengzhou. W ramach działalności badawczej, IBiDW UJ wspólnie z Instytutem Konfucjusza UJ organizował szereg konferencji naukowych związanych z problematyką współczesnego społeczeństwa Chin, jak m.in. China at the beginning of the XXI century (kwiecień 2010); China in the Security Policy of the Far East, 3. Media in China, China in the Media (listopad 2011). Wspomnieć należy także serię spotkań z ważnymi postaciami chińskiego środowiska akademickiego i politycznego, które regularnie odbywają się w Instytucie (by wymienić choćby wykład Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, pana Xu Jiana). Ważną inicjatywą studentów tego instytutu jest również Festiwal Studiów Azjatyckich, podczas którego prowadzone są warsztaty języka chińskiego, kaligrafii i takich chińskich sztuk ludowych, jak papierowe wycinanki i plecenie tradycyjnych węzełków. Podczas innych wydarzeń promujących naukę w Krakowie, jak Noc Naukowców, Noc Języków czy Festiwal Nauki, kadra naukowa i studenci Instytutu promują wiedzę o Chinach i naukę języka chińskiego.

Z kolei naczelnym zadaniem Instytutu Konfucjusza jest przezwyciężenie mylnego poglądu, jakoby posługiwanie się językiem chiński było niezwykle trudną umiejętnością, którą mogą posiąść jedynie wybrani. Niemniej oprócz zajęć językowych, IK prowadzi także rozległą działalność związaną z promocją chińskiej kultury. Od kilku lat jednym z najważniejszych wydarzeń nie tylko w obrębie samej uczelni, ale także na kulturalnej mapie Krakowa, są obchody Chińskiego Nowego Roku, organizowane z dużym rozmachem na największej scenie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Auditorium Maxiumum. Podczas noworocznej gali polska publiczność ma okazję poznać tradycyjne chińskie melodie, formy taneczne oraz sztuki walki. Innym ważnym wydarzeniem jest konkurs wiedzy o Chinach dla licealistów, zatytułowany „Chiny: od Konfucjusza do Jackie Chana". Udowodniwszy świetną znajomość chińskiej historii, geografii i kultury, laureaci konkursu wyróżniani są uczestnictwem w wakacyjnym obozie w Pekinie. Organizowane są także konkursy wiedzy geograficznej dla gimnazjalistów czy konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych. Ostatnio zaś wielkim sukcesem było otwarcie w Muzeum Narodowym w Krakowie wystawy chińskich dzieł sztuki pt. „W przestrzeni Smoka". Instytut Konfucjusza jest parterem wydarzenia, prezentującego polskiej publiczności najwspanialsze z bezcennej, liczącej ponad 3000 eksponatów kolekcji sztuki chińskiej.

Dzięki istnieniu Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ oraz Instytutu Konfucjusza UJ, współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego z Chinami poczyniła znaczne postępy i wciąż prężnie się rozwija. Współpraca z definicji jest działaniem obustronnym, zatem oprócz nauczania polskich studentów o kulturze Chin, Uniwersytet Jagielloński chciałby także zaprosić do siebie studentów chińskich, dając im tym samym szansę poznania kultury polskiej. Jesteśmy przekonani, że dzięki rozwijającej się na wielu polach współpracy między Polską i Chinami, znajdą oni w Krakowie przyjazne środowisko, w którym będą mogli nie tylko skończyć przyszłościowe studia, ale również zdobyć kompetencje międzykulturowe.

Prof. Andrzej Kapiszewski – założyciel Instytutu Konfucjusza

Prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski był socjologiem i matematykiem. Specjalizował się w socjologii stosunków międzyetnicznych oraz w tematyce procesów narodowotwórczych w świecie arabskim. Prof. Kapiszewski był dyplomatą, najpierw charge d'affaires, a później ambasadorem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze. Kiedy na Uniwersytecie Jagiellońskim powstawał najmłodszy wydział, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, aktywnie zaangażował się w jego tworzenie. Z jego inicjatywy w roku 2000 powstała Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, później przekształcona w Instytut. Obecnie liczy on ponad 30 pracowników naukowych oraz około 700 studentów. Studenci wybierają specjalność bliskowschodnią i uczą się języka arabskiego lub hebrajskiego, albo dalekowschodnią i jeden z czterech modułów: chiński, japoński, koreańsku lub Azja Południowa i Indie. Języka chińskiego obecnie w sumie uczy się w Instytucie prawie 200 osób. 

 

We wrześniu 2006 roku dzięki inicjatywie prof. Kapiszewskiego powstało Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ "Instytut Konfucjusza w Krakowie", jako pierwszy instytut tego typu w Polsce, Było to, jak miało się okazać, ostatnie jego dzieło. Przez pierwsze miesiące istnienia Instytutu Konfucjusza prof. Kapiszewski osobiście nadzorował jego rozwój i działanie, wspierał radami i aktywnie przyczyniał się do rozwoju przyjaźni polsko-chińskiej. Niestety, Profesor nie zdążył pojechać do Chin. Zmarł 5 maja 2007 roku. 

Jego najmłodsze dzieło, Instytut Konfucjusza, rozwija się prężnie i oferuje kursy języka chińskiego, w których uczestniczy co semestr około 500 osób, zarówno dzieci, studentów, jak i dorosłych. Instytut jest od 2010 roku certyfikowanym centrum przeprowadzającym państwowe egzaminy z języka chińskiego Hanyu Shuiping Kaoshi. Ponadto Instytut corocznie organizuje kilkadziesiąt imprez kulturalnych, przybliżających mieszkańcom Krakowa chińską kulturę, w tym największe w Polsce obchody Chińskiego Nowego Roku. Organizuje także konferencje naukowe oraz otwarte wykłady poświęcone Chinom. Jest głównym ośrodkiem skupiającym miłośników Chin w Krakowie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron