Przejdź do głównej treści

Współpraca z uczelniami

Współpraca międzynarodowa na UJ

Programy wymiany międzynarodowej:

- Erasmus+

- Fundusz Stypendialny i Szkoleniow w ramach Funduszy Norweskich

- Wymiany bilateralne z krajami europejskimi i pozaeuropejskimi

- Program SYLFF (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund)

- Programy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

- Programy stypendialne koordynowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

i wiele innych

Sieci międzynarodowe: Atomium Culture, Erasmus Student Network, European University Associations,

Europaeum, Unitown, International Research Universities Network, Coimbra, Utrecht Network

Wspólne programy studiów (Double and Joint Master's Programmes)

Jointly supervised PhDs (cotutelles)

Co w efekcie daje:

Ponad 200 umów międzynarodowych z uczelniami z całego świata

Ponad 1000 umów Erasmus+

Ponad 1600 studentów zagranicznych

Ponad 1700 obcokrajowców na krótkoterminowych programach

Kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uj.edu.pl

Międzynarodowe programy badawcze na UJ

Wśród zadań jakie realizuje Uniwersytet Jagielloński, kluczowe miejsce zajmuje prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz upowszechnianie i komercjalizacja ich wyników. Pracownicy uniwersytetu realizują

projekty badawcze i edukacyjne - krajowe i międzynarodowe - w różnych dziedzinach, niejednokrotnie mające

interdyscyplinarny charakter i stanowiące okazję do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z naukowcami z innych ośrodków naukowo - badawczych.

W 2014 roku na Uniwersytecie prowadzono 124 projekty międzynarodowe, w których współpraca nawiązana

została z 405 zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Z liczby tej 54 projekty finansowane były bezpośrednio ze

środków Komisji Europejskiej w ramach programów: Horyzont 2020, 7 Program Ramowy, Erasmus +, LongLife

Learning Programme.

Poza środkami uzyskanymi z programów ramowych UE, granty na uniwersyteckie badania pochodzą także

m.in. z: Visegard Fund, EEA Grants, Norway Grants, COST, National Science Foundation, Wellcome Trust ,

National Institutes of Health, Polsko-Niemiecka Fundacja Na Rzecz Nauki, Rotshild Foundation.

Zobacz więcej na stronie: www.cittru.uj.edu.pl

Kontakt z Działem Programów

Badawczych: www.dpb.uj.edu.pl

Międzynarodowa działalność badawcza

BOREXINO – zaangażowanie uniwersyteckich fizyków w światowy projekt badań neutrin,

Atlas Florae Europaeae – tworzenie kompleksowej bazy danych o zróżnicowaniu botanicznym Europy

projekty w ramach Union Académique Internationale – m.in. archeologiczne badania w Ameryce Łacińskiej

Naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego prowadzą badania w amerykańskim National Institutes of Health,

badania świadomości (Instytut Psychologii UJ) rozwijane we współpracy z Universite Libre de Bruxelles

w Małopolskim Centrum Biotechnologii tworzony jest zespół badawczy firmowany przez Max Planck Society

udział w spółce FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH)

utworzenie wraz z francuskim Krajowym Centrum Badań Naukowych CNRS

Międzynarodowego Laboratorium Stowarzyszonego (Laboratoire International Associe - LIA)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron